Dosya Yüklemeden Uzantı Kontrolü Nasıl Yapılır?

PHP’de dosya yüklerken yüklenen her şey bir tmp olarak kaydediliyor geçenlerde ihtiyacım oldu dosyayı yüklemeden dosya güvenliği kontrol etmem gerekiyordu.

Fakat standart uzantı kontrolü kolaylıkla aşılabildiği için daha gelişmiş bir şeye ihtiyacım oldu.

Normal şartlarda Verot.net Upload sınıfını kullanıyorum fakat bu sınıf dosyayı upload etmeden tmp kontrolü yapmıyor yani size illa o dosyayı yükletmek zorunda bırakıyor ve bu benim istediğim bir sonuç olmadığından dolayı alternatif bir sınıf hazırladım bunuda sizinle paylaşmak istiyorum.

Sınıfın amacı basit dosyayı açıp mime türünü alıyor ve uzantı kontrolü yapıyor neden dosyayı yükletmek istediğime gelecek olur isek ben dışardan bir txt yükletiyorum ve bu txt okuyup verileri ayırıp .json olarak kaydediyorum fakat bu dosya bir php dosyası veya herhangi farklı bir dosya olarak yüklenir ise sistemi bozacağından dolayı böyle bir şeye ihtiyacım doğdu.

class basicmimecontrol
{

  static public $mimeTypes = array(
    'ai'=>'application/postscript',
    'aif'=>'audio/x-aiff',
    'aifc'=>'audio/x-aiff',
    'aiff'=>'audio/x-aiff',
    'anx'=>'application/annodex',
    'asc'=>'text/plain',
    'au'=>'audio/basic',
    'avi'=>'video/x-msvideo',
    'axa'=>'audio/annodex',
    'axv'=>'video/annodex',
    'bcpio'=>'application/x-bcpio',
    'bin'=>'application/octet-stream',
    'bmp'=>'image/bmp',
    'c'=>'text/plain',
    'cc'=>'text/plain',
    'ccad'=>'application/clariscad',
    'cdf'=>'application/x-netcdf',
    'class'=>'application/octet-stream',
    'cpio'=>'application/x-cpio',
    'cpt'=>'application/mac-compactpro',
    'csh'=>'application/x-csh',
    'css'=>'text/css',
    'csv'=>'text/csv',
    'dcr'=>'application/x-director',
    'dir'=>'application/x-director',
    'dms'=>'application/octet-stream',
    'doc'=>'application/msword',
    'drw'=>'application/drafting',
    'dvi'=>'application/x-dvi',
    'dwg'=>'application/acad',
    'dxf'=>'application/dxf',
    'dxr'=>'application/x-director',
    'eps'=>'application/postscript',
    'etx'=>'text/x-setext',
    'exe'=>'application/octet-stream',
    'ez'=>'application/andrew-inset',
    'f'=>'text/plain',
    'f90'=>'text/plain',
    'flac'=>'audio/flac',
    'fli'=>'video/x-fli',
    'flv'=>'video/x-flv',
    'gif'=>'image/gif',
    'gtar'=>'application/x-gtar',
    'gz'=>'application/x-gzip',
    'h'=>'text/plain',
    'hdf'=>'application/x-hdf',
    'hh'=>'text/plain',
    'hqx'=>'application/mac-binhex40',
    'htm'=>'text/html',
    'html'=>'text/html',
    'ice'=>'x-conference/x-cooltalk',
    'ief'=>'image/ief',
    'iges'=>'model/iges',
    'igs'=>'model/iges',
    'ips'=>'application/x-ipscript',
    'ipx'=>'application/x-ipix',
    'jpe'=>'image/jpeg',
    'jpeg'=>'image/jpeg',
    'jpg'=>'image/jpeg',
    'js'=>'application/x-javascript',
    'kar'=>'audio/midi',
    'latex'=>'application/x-latex',
    'lha'=>'application/octet-stream',
    'lsp'=>'application/x-lisp',
    'lzh'=>'application/octet-stream',
    'm'=>'text/plain',
    'man'=>'application/x-troff-man',
    'me'=>'application/x-troff-me',
    'mesh'=>'model/mesh',
    'mid'=>'audio/midi',
    'midi'=>'audio/midi',
    'mif'=>'application/vnd.mif',
    'mime'=>'www/mime',
    'mov'=>'video/quicktime',
    'movie'=>'video/x-sgi-movie',
    'mp2'=>'audio/mpeg',
    'mp3'=>'audio/mpeg',
    'mpe'=>'video/mpeg',
    'mpeg'=>'video/mpeg',
    'mpg'=>'video/mpeg',
    'mpga'=>'audio/mpeg',
    'ms'=>'application/x-troff-ms',
    'msh'=>'model/mesh',
    'nc'=>'application/x-netcdf',
    'oga'=>'audio/ogg',
    'ogg'=>'audio/ogg',
    'ogv'=>'video/ogg',
    'ogx'=>'application/ogg',
    'oda'=>'application/oda',
    'pbm'=>'image/x-portable-bitmap',
    'pdb'=>'chemical/x-pdb',
    'pdf'=>'application/pdf',
    'pgm'=>'image/x-portable-graymap',
    'pgn'=>'application/x-chess-pgn',
    'png'=>'image/png',
    'pnm'=>'image/x-portable-anymap',
    'pot'=>'application/mspowerpoint',
    'ppm'=>'image/x-portable-pixmap',
    'pps'=>'application/mspowerpoint',
    'ppt'=>'application/mspowerpoint',
    'ppz'=>'application/mspowerpoint',
    'pre'=>'application/x-freelance',
    'prt'=>'application/pro_eng',
    'ps'=>'application/postscript',
    'qt'=>'video/quicktime',
    'ra'=>'audio/x-realaudio',
    'ram'=>'audio/x-pn-realaudio',
    'ras'=>'image/cmu-raster',
    'rgb'=>'image/x-rgb',
    'rm'=>'audio/x-pn-realaudio',
    'roff'=>'application/x-troff',
    'rpm'=>'audio/x-pn-realaudio-plugin',
    'rtf'=>'text/rtf',
    'rtx'=>'text/richtext',
    'scm'=>'application/x-lotusscreencam',
    'set'=>'application/set',
    'sgm'=>'text/sgml',
    'sgml'=>'text/sgml',
    'sh'=>'application/x-sh',
    'shar'=>'application/x-shar',
    'silo'=>'model/mesh',
    'sit'=>'application/x-stuffit',
    'skd'=>'application/x-koan',
    'skm'=>'application/x-koan',
    'skp'=>'application/x-koan',
    'skt'=>'application/x-koan',
    'smi'=>'application/smil',
    'smil'=>'application/smil',
    'snd'=>'audio/basic',
    'sol'=>'application/solids',
    'spl'=>'application/x-futuresplash',
    'spx'=>'audio/ogg',
    'src'=>'application/x-wais-source',
    'step'=>'application/STEP',
    'stl'=>'application/SLA',
    'stp'=>'application/STEP',
    'sv4cpio'=>'application/x-sv4cpio',
    'sv4crc'=>'application/x-sv4crc',
    'swf'=>'application/x-shockwave-flash',
    't'=>'application/x-troff',
    'tar'=>'application/x-tar',
    'tcl'=>'application/x-tcl',
    'tex'=>'application/x-tex',
    'texi'=>'application/x-texinfo',
    'texinfo'=>'application/x-texinfo',
    'tif'=>'image/tiff',
    'tiff'=>'image/tiff',
    'tr'=>'application/x-troff',
    'tsi'=>'audio/TSP-audio',
    'tsp'=>'application/dsptype',
    'tsv'=>'text/tab-separated-values',
    'txt'=>'text/plain',
    'unv'=>'application/i-deas',
    'ustar'=>'application/x-ustar',
    'vcd'=>'application/x-cdlink',
    'vda'=>'application/vda',
    'viv'=>'video/vnd.vivo',
    'vivo'=>'video/vnd.vivo',
    'vrml'=>'model/vrml',
    'wav'=>'audio/x-wav',
    'wrl'=>'model/vrml',
    'xbm'=>'image/x-xbitmap',
    'xlc'=>'application/vnd.ms-excel',
    'xll'=>'application/vnd.ms-excel',
    'xlm'=>'application/vnd.ms-excel',
    'xls'=>'application/vnd.ms-excel',
    'xlw'=>'application/vnd.ms-excel',
    'xml'=>'application/xml',
    'xpm'=>'image/x-xpixmap',
    'xspf'=>'application/xspf+xml',
    'xwd'=>'image/x-xwindowdump',
    'xyz'=>'chemical/x-pdb',
    'zip'=>'application/zip',
  );

  static public function Cont($filePath, $allowedMimes = array()) {


    if (!is_file($filePath)) {
      return ['error' => 'TMP Oluşmadı. Sayfayı yenileyerek tekrar deneyin.'];
    }
    $mime = self::getMimeType($filePath);
    if (!$mime) {
      return ['error' => 'Bilinmeyen mime türüne sahip dosya. Lütfen dosyanızı kontrol edin ve yeniden oluşturun.'];
    }

    if (!in_array($mime, $allowedMimes)) {
      return ['error' => $mime.' - Mime türünüz izin verilen türler arasında yer almamaktadır. Dosyayı elinizle yeniden oluşturup deneyin.'];
    }

    $ext = null;

    foreach (self::$mimeTypes as $extension => $mimeType) {
      if ($mimeType == $mime) {
        $ext = $extension;
        break;
      }
    }

    if (empty($ext)) {
      $ext = pathinfo($filePath, PATHINFO_EXTENSION);
    }

    if (empty($ext)) {
      return ['error' => 'Lütfen sadece izin verilen formatta yükleme yapın.'];
    }
  }

  static public function getMimeType($filePath) {

    if (!is_file($filePath)) {
      return false;
    }

    $finfo = finfo_open(FILEINFO_MIME_TYPE);
    $mime = finfo_file($finfo, $filePath);
    finfo_close($finfo);

    return $mime;
  }

}

Kullanım Şekli:

require "basicmimecontrol.php";

$dosya = basicmimecontrol::Cont($_FILES['dosya']['tmp_name'],['text/plain','application/octet-stream']);

if (isset($dosya) && $dosya['error']) {
 echo "Dosya Hatası - ".$dosya['error'];
}else{
// işleme devam edersiniz.
}

Söylediğim gibi benim amacım txt dosyalarını kontrol etmek olduğu için basit ama iş gören bu şekilde bir sınıf hazırladım ihtiyacı olan elbet olacaktır diyede paylaşmak istedim.

cont fonksiyonunda 2 parametre olarak gönderdiğiniz şey kontrol edeceğiniz dosyanın türleri olmalıdır birden fazla dosya türüde örnekte olduğu gibi kontrol edebilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.